Korona virüse yakalanan sağlık çalışanları için “iş kazası” değerlendirmesi

0

Türk Tabipleri Birliği (TTB), SGK’nin yayımladığı genelgeyle sağlık çalışanlarından korona virüse yakalananlar için ‘iş kazası olarak değerlendirilemez’ kararına karşı bakanlık ve ilgili kurumlara resmi yazı gönderdi.


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) genelgesinin, sağlık çalışanlarından korona virüse yakalananlar için ‘iş kazası olarak değerlendirilemez’ kararına karşı TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na yazı göndererek, genelgenin düzeltilmesini istedi.

TTB, dünya örneklerine de yer verdiği resmi yazıda, sağlık çalışanlarının bulaş açısından yüksek risk altında çalıştıkları, alınan önlemlere rağmen bir buçuk ay gibi bir sürede ülkemizde binlerce sağlık çalışanının hastalandığı, onlarcasının da yaşamını yitirdiği belirtilerek, hak kaybına uğramamaları için gerekli düzenlemelerin yapılması istendi.

Gönderilen yazıda şu ifadeler kullandı:

– 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 14. Maddesinde meslek hastalığı; “Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir” şeklinde tanımlanırken 6331 Sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu “mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık” olarak tanımlanmaktadır. İş kazası ve meslek hastalığı tanımları ile bu hallerde bildirim yükümlülükleri, kamu sağlık personeli yönünden de uygulanması gereken norm niteliğindedir.

Gönderilen yazıda talepler ise şöyle sıralandı:

– Sağlık çalışanlarının hastalığı kanunda tanımlandığı üzere “mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık” olduğu ivedilikle karar altına alınmalı.

– Covid-19 hastası olan sağlık çalışanlarına iş kazası kapsamında değerlendirme yapılmalı, bu halde bildirim ve bildirim sonrası işleyişe ilişkin uygulamanın nasıl yürütüleceği açıkça ortaya konmalı.

– Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı tarafından, sağlık çalışanlarına virüs bulaşması halinde, işe bağlı hastalığın bildirilmesi için yapılması gerekenler, istenecek belgeler, kişilerin hak kaybına yol açmayacak bir biçimde açıklıkla belirlenip duyurulmalı.

– Genelgeyi kabul etmediklerini açıklayan İzmir Tabip Odası da “Hekimler ve sağlık çalışanları korona virüsü sokaktan mı alıyorlar?” diye sordu. Oda’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

– Hekim ve sağlık çalışanları Covid-19’u deri koltuklarda oturup klavye başlarında kapmadı. Virüse karşı en ön cephede canlarını dişine takarak ve hayatlarını riske atarak mücadele ederken kaptılar.

– En önemli risk grubunda yer alan ve Covid-19’a yakalanmış olan ve bu nedenle yaşamını kaybeden hekim/sağlık çalışanlarına karşı hürmetsiz bir şekilde üç satır genelge ile kanunlarda tanımlanan yükümlülüklerin ortadan kaldırılmasına müsaade etmeyeceğiz.

Diğer haberler

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sunduğumuz hizmeti geliştirmek amacıyla çerezlerden faydalanıyoruz. Daha fazla bilgi için kullanım sözleşmesi ve gizlilik politikasını okuyabilirsiniz. Tamam Daha Fazla Bilgi